Patstelling compleet rond afvalberg Elisabethlaan

  19 mei 2023

  NINOVE – De voormalige stortplaats van Tim bvba zal nog jaren een openlijke kankerplek blijven voor elke passant of bezoeker aan het stadscentrum. De eigenaars zullen tegen 20 mei het stort langs de Elisabethlaan niet hebben opgeruimd. Vooralsnog lijkt een oplossing verder weg dan ooit.

  Het dossier sleept al sinds 2007 aan en vanaf 2017 bleef Johan Van Mulders van Tim bvba het stort uitbaten, ondanks een exploitatieverbod. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet op 23 januari 2020 het grond- en afvalverwerkingsbedrijf verzegelen omdat het zich niet hield aan de uitbatingsvoorwaarden.

  Procedures

  De minister had op 4 mei 2020 het beroep van Tim bvba tegen deze bestuurlijke maatregel ongegrond verklaard. De ondernemingsrechtbank van Dendermonde verklaarde het bedrijf met ingang van maandag 29 juni 2020 failliet. De rechtbank heeft op 19 februari 2021 de bedrijfsleider veroordeeld tot 2 jaar cel en een boete van € 240.000. Er loopt nog een beroepsprocedure tegen de aansprakelijkheid van de bestuurder van de vennootschap, die is ingeleid op 15 mei 2023.

  “Het probleem zit ook in de eigendomsstructuur van het stort”, aldus burgemeester De Jonge. “De persoon in kwestie is wel de naakte eigenaar van de grond, maar er zitten meerdere vennootschappen in verstrengeld. Door alle beroepsprocedures loopt het geheel enorm veel vertraging op.”

  De berg aan gerechtsprocedures lijkt inmiddels de omvang aan te nemen van de afvalberg zelf. Die ligt er nog steeds, ondanks de uitspraak van de rechtbank van 3 mei 2021, dat deze tegen 20 mei 2023 moest zijn geruimd.

  Patstelling

  “Iedereen kan vaststellen, dat dit niet is gebeurd”, zegde ons de burgemeester. “We hebben nu een brief voorbereid aan de eigenaar van de grond omdat hij de uitspraak van de rechtbank niet heeft nageleefd. We willen weten wat hij van plan is om verdere stappen te kunnen ondernemen.”

  Momenteel zit het dossier muurvast en lijkt elke oplossing veraf. Al ziet de burgemeester twee mogelijkheden.

  “Ofwel werken we verder met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAL) om te zien of een ambtshalve opruiming mogelijk is. Dat neemt terug maanden tijd in beslag omdat we moeten aantonen er alles aan gedaan te hebben om het daar net te krijgen. De OVAM moet ook voldoende middelen hebben om dit te financieren, want dat gaat om een bedrag van € 800.000. En we zijn niet de enige stad in Vlaanderen met dergelijke kankerplekken.”

  Stad

  Een tweede optie: de stad ruimt dat stort zelf op en probeert de kosten te recupereren. “Maar door de omvang van het bedrag is dat voor ons ook een budgettair probleem. We zitten in een moeilijke situatie op dat vlak. Binnen het schepencollege moeten we zien hoe we daarmee verdergaan en moet iedereen het ermee eens zijn. Als we zelf niet de stap zetten, zal dat dus nog een tijd duren. We willen dat stort opruimen, zodat dit terrein optimaal kan worden benut door bedrijven, die nu echt snakken naar een uitbreiding.”

  Met een uitvoerende besluit voor de opruiming en een bewarend beslag nadien, kan de stad wel de opruiming bekostigen door de grond te verkopen. “Maar dat zal nooit opbrengen, wat het ons zal kosten. En is het verantwoord om de belastingbetaler daarvoor te laten opdraaien, terwijl we als stad nog zoveel projecten hebben, die we tegen eind volgend jaar willen realiseren?”

  Voor burgemeester De Jonge is dit een heel frustrerende zaak. “We zijn in 2007 begonnen met de eerste aanmaningen en in 2023 is dit nog bezig. Ik hoor wel via de OVAM, dat we niet de enigen zijn, maar dat is een schrale troost en helpt het ons geen stap vooruit. Stilletjes hoop ik, dat de eigenaar zegt niet in staat te zijn om op 2 dagen per week het afval af te voeren, zoals dat in het burgemeestersbesluit staat. Als ik zeker weet, dat hij het opruimt, wil ik het 10 dagen openzetten. Zover willen wij met het stadsbestuur gaan.”

  Lees ook: ‘2 jaar na sluiting nog steeds geen oplossing…’‘Teufelsberg-scenario…’.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons