• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Karolien De Roose: “Wat is nu weer het probleem?”

  27 juni 2020

  NINOVE – Dat de afvalbakken op 1 januari 2021 de gele restafvalzakken vervangen staat vast. Karolien De Roose (N-VA) stelde daarom een aantal sociale kortingen voor. Ze vond geen gehoor bij de meerderheid.

  Tijdens de virtuele gemeenteraad van 18 juni is een zoveelste hoofdstuk geschreven van de saga over de invoering van de afvalcontainers en het DIFTAR-tarief (betalen per gewicht).

  “Dit is een verdoken belastingverhoging”, aldus Karolien De Roose. Er is volgens haar ook geen sociale correctie voorzien. “Aangezien er vanuit de meerderheid geen voorstellen komen, heb ik dan maar zelf een retributiereglement uitgewerkt. ILvA heeft voor de uitrol van sociale correcties trouwens een extra subsidie gekregen.“

  Het gaat om een aantal jaarlijkse sociale toelagen voor doelgroepen die tijdelijk of blijvend grote hoeveelheden restafval aanmaken: bij incontinentie (€ 75), om medische redenen (€ 20),voor gezinnen met jonge kinderen (€ 30), voor personen met een verhoogde tegemoetkoming (€ 10), aan onthaalouders (€ 25) en verenigingen (€ 10).

  Onhaalbaar

  “Benieuwd naar het stemgedrag van jouw partijgenoten uit Aalst tijdens de ILvA-vergadering van volgende week”, sneerde schepen Wouter Vande Winkel (Samen). “Alleen ik heb het woord gevraagd op de algemene vergadering van ILvA. Ook ik ben voorstander van sociale correcties en sommige van je voorstellen zijn zeer terecht. Andere vergen zeer veel administratieve opvolging. Die toelage aan verenigingen is Sinterklaaspolitiek; zij moeten juist meewerken aan de vermindering van de afvalberg. Dus sociale correcties, ja, maar niet deze die jij voorstelt. Ik zal je voorstellen overmaken aan de (N-VA) collega’s van Aalst.”

  Michel Casteur (Open VLD) trad de schepen bij: “Voor ILvA is het administratief onhaalbaar om alle sociale maatregelen te beheren. Elke stad of gemeente moet daarvoor zelf instaan.”

  “Dat had maanden geleden al kunnen gebeuren”, weerlegde het N-VA-raadslid. “Wat is nu weer het probleem? Jullie verbinden zich, maar zetten niets op papier. Waarom pas in september met een voorstel komen?”

  De meerderheid stemde tegen het voorstel van Karolien De Roose. In september zou de schepen dus met een eigen voorstel van sociale correcties naar de gemeenteraad komen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons