Naar één woonmaatschappij Denderregio Zuid

  09 november 2021

  NINOVE – Een meerderheid in de gemeenteraad keurde op 25 oktober een voorstel goed voor het werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij. Het daarbij horend debat legde een aantal bekommernissen bloot.

  De Vlaamse overheid voorziet, dat tegen 1 januari 2023 alle sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) per regio moeten opgaan in één woonmaatschappij.

  Tot het werkingsgebied Denderregio Zuid behoren: Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Lede, Ninove en Wichelen.

  Bezorgdheden

  Schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen) gaf tijdens de gemeenteraad uitleg over de verschillende stappen van het traject, de positieve adviezen, het afsprakenkader en de visietekst over het bestuur, de efficiëntie, de prioritaire klanten en het woningpatrimomium.

  Lieven Meert (Samen) en Stijn Vander Elst (Open VLD) zagen van deze schaalvergroting de voordelen in. Ze deelden ook hun bezorgdheden: de nabijheid van lokale antennepunten, de democratische controle, de impact op het personeel.

  Discussie

  Guy D’haeseleer (Forza Ninove) greep dit aan om zijn punt te maken: nog meer vreemdelingen in de sociale woningen, zonder enige garantie, dat Ninove dit anders zal kunnen invullen met een eigen toegangsreglement.

  De daaropvolgende discussie was volgens de schepen bezijden het onderwerp van het agendapunt: het afbakenen van het toekomstig werkingsgebied. Daarom ging zij er niet op in.

  Een meerderheid keurde met 18 stemmen tegen 12 dit voorstel goed.

  Info: Een woonmaatschappij.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons