Stil protest in de raadszaal

  24 januari 2023

  NINOVE – Personeelsleden van het zwembad De Kleine Dender hadden tijdens de zitting van 24 januari een duidelijke boodschap voor de raadsleden: “Hebben jullie examens afgelegd om daar te mogen zitten?”

  Daarmee gaven zij uiting aan hun “frustratie, onrust en misnoegdheid”, zoals Rudy Corijn (Forza Ninove) het in zijn interpellatie benoemde. De bestuursmeerderheid leeft volgens hem in een andere wereld als ze denken, dat ze helder en duidelijk communiceren over de gevolgen van de publiek-private samenwerking (PPS) met Sportoase voor de renovatie en de uitbating naderhand van het zwembad.

  Personeel

  Daarover had de liberale vakbond VSOA al zijn ongenoegen geuit en ook Corijn vond, dat het stadsbestuur al maandenlang het syndicaal statuut schendt. Volgens hem is er sprake van onwil en tergend gedrag. Karolien De Roose (N-VA) sloot zich bij die kritiek aan. “Jullie hollen achter de feiten aan en wisten, dat een oplossing voor het personeel nodig was. Maak voor hen een vlotte overgang mogelijk naar de stadsdiensten.” Ook Jordy De Dobbeleer (Samen) bleef kritisch ten aanzien van de hele operatie.

  Schepen voor sport Marc Torrekens (Open Vld) herhaalde in zijn antwoord, wat al eerder via een persbericht was meegedeeld: “De stad noch het autonoom gemeentebedrijf (AGB) hebben de intentie iemand te ontslaan. Elk personeelslid kan overstappen naar een stadsdienst of Sportoase, binnen de wettelijke voorwaarden voor externe mobiliteit.” Hij gaf ook een overzicht van de inspanningen om elke medewerker via een individueel traject te begeleiden. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) verzekerde iedereen van haar grote bezorgdheid voor het personeel.

  Overleg

  “Ten gronde hebben jullie nog steeds geen overleg gehad met de vakbondsvertegenwoordigers”, merkte Corijn op. Uiteindelijk was iedereen het eens met zijn voorstel om bij hoogdringendheid de raad van bestuur van het AGB De Kleine Dender samen te brengen met de syndicale afgevaardigden. Op die manier zou de raad de verschillende standpunten van de betrokken partijen kunnen horen.

  Daarna zouden echte onderhandelingen kunnen gebeuren over de toekomst van de personeelsleden van het zwembad. Vanop de tribune hadden deze met argusogen het hele debat gevolgd; hun stilzwijgen klonk luid.

  Lees ook: ‘Liberale vakbond niet tevreden…”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons