• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Stadsbestuur heeft ambitieuze plannen met groenzone in hartje Ninove

  22 december 2020

  NINOVE – Het schepencollege presenteerde dinsdag 22 december zijn ambitieuze plannen voor een Landschapspark Burchtdam op de Ninoofse rechteroever. Het wil een antwoord bieden op de waterproblematiek en tegelijk de buurt opwaarderen.

  Eerder kende de Vlaamse regering een subsidie van € 250.000 toe voor de realisatie van zogenaamde ‘natte natuur’. Die subsidie is een onderdeel van de Blue Deal van minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA). Daardoor stijgt het budget voor dat landschapspark tot € 825.000.

  Oude Dender

  De klimaatverandering zou zorgen voor langere droogteperiodes, afgewisseld met hevige regenval. Volgens schepen van leefmilieu en klimaat Wouter Vande Winkel (Samen) kan je beter omgaan met die extremen, door het water opnieuw ruimte te geven in het landschap.

  “In Nederland hebben ze daar een mooi slogan voor: natte natuur, droge voeten. In het Landschapspark Burchtdam kan dat perfect door de Oude Dender opnieuw open te stellen en door het weideland te laten kronkelen. Met rondom verhoogde wandelpaden en schotten, die het water vertraagd afvoeren, is dat een grote spons. Daardoor kan je water opvangen, laten infiltreren en vertraagd afvoeren.”

  Tegelijkertijd maakt het eentonige gras plaats voor kwalitatieve natuur.

  Het weidelandschap vormen we om tot een toegankelijk waardevol ecologisch meersengebied. Daarmee realiseren we 12 ha hoogwaardige natuur binnen de stadsring. Weinig steden van onze omvang kunnen dat nog doen. Fiets- en wandelpaden zorgen voor voldoende toegankelijkheid.”

  Opwaardering

  Voor schepen van ruimtelijke rrdening Katie Coppens (Samen) is het landschapspark de start om de hele rechteroever een nieuw elan te geven.

  “We werken momenteel een plan uit om op diverse plekken doorgangen naar de groenzone te creëren: ter hoogte van de Achturenstraat, het Dr. Hemerijckxplein, de Moeremanssite. Op die manier kunnen de woningen zich in plaats van naar het asfalt naar het groen richten, wat de waarde ervan zeker ten goede zal komen. Dat zal voor de hele rechteroever gelden, want de hele buurt komt op wandelafstand van het nieuwe park.”

  Schepen van sociale zaken Veerle Cosyns (Samen): “Ook de rechteroever trekt veel nieuwe inwoners aan en is grondig aan het verjongen. Met een buurtprojectwerk willen we de sociale samenhang in de wijk vergroten en daarvoor trekken wij een aanzienlijk budget uit.”

  Burcht

  Het stadsbestuur droomt ook van een moderne evocatie van de oude burcht.

  Schepen van cultuur en erfgoed Henri Evenepoel (Open VLD): “We zijn één van de enige steden in Vlaanderen waar de vroegmiddeleeuwse motteburcht nog zichtbaar is in de stadskern. In Zeeland staat een prachtige moderne evocatie van zo’n motteburcht. Het zou magnifiek zijn als we hier ook kunnen werk van maken.”

  Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) is alvast tevreden met de plannen. “Als je tegelijkertijd de waterproblematiek kunt aanpakken en een nieuwe wind laat waaien door de rechteroever, is dat een mooie prestatie.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons