Dinsdagmarkt opnieuw van start met beduidend minder kramen

  26 mei 2020

  NINOVE – De heropstart van een gedeeltelijke dinsdagmarkt was een matig succes. Zeer tegen de zin van schepen van lokale economie Alain Triest (Open-VLD) en de marktkramers was de populaire markt herleid tot een derde van de 120 kramen, die er normaal staan.

  Schepen Alain Triest: “Wij vonden het heel belangrijk om toch aan al onze marktkramers een plaats te kunnen bieden. Daarom hadden we al heel veel tijd gestoken in de voorbereiding van het scenario van een volledige markt met 3 marktdelen. Dat uitgewerkt scenario van een volwaardige markt met alle marktkramen is uiteindelijk door de gouverneur niet toegestaan. Het negatief advies was voor ons een absolute domper. Niet enkel voor het vele werk, dat de stadsdiensten al hadden gestoken in de voorbereiding, maar ook voor de marktkramers, die nu in een driewekelijks rotatiesysteem moeten werken.”

  Ook de bezoekers waren niet echt tevreden met de weinige kramen: een 40-tal in totaal. Deze stonden enkel opgesteld op de Centrumlaan. Velen vonden hun vertrouwde kraam niet terug door de driewekelijkse regeling.

  De markt moest je betreden via de kant Vuurkruisersstraat (aan de rotonde) en verlaten aan het Oudstrijdersplein. Het aantal toegestane bezoekers was beperkt tot 1 bezoeker per 1,5 lopende aan het kraam (260 bezoekers). Een systeem met jetons bij het betreden en verlaten van de markt, hield het aantal bezoekers bij. Aan de in- en uitgangen kon je bij de stewards je handen ontsmetten. Zij zagen er ook op toe dat iedereen de juiste looprichting volgde en een mondmasker droeg.

  Schepen Triest en de marktverantwoordelijken merktten tijdens deze eerste marktdag al enkele kinderziekten op. Tegen volgende week zullen zij enkele wijzigingen doorvoeren om de bereikbaarheid van alle kramen te vergroten. Dat was deze week minder het geval: door het éénrichtingsparcours moesten de bezoekers opnieuw aanschuiven om de kramen op het Niniaplein te kunnen bereiken. Dit leidde tot ongenoegen bij marktkramers en klanten. Mogelijk zullen zowel de in- als de uitgang verschuiven naar de rotonde, zodat een stroom rond alle kramen ontstaat.

  Iedereen is het erover eens dat dit allesbehalve een gezellige marktdag was, ondanks de grote inspanningen van de stad. Hopelijk kan men snel opnieuw overgaan naar een normale dinsdagmarkt, mits het respecteren van de afstandsregel en voldoende spreiding van de kramen.

  GNE – Foto’s Giovanni Neckebroeck

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons