• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Illegale thuisslachting in voormalige pastorie

  03 augustus 2020
  De thuisslachting vond plaats in de voormalige pastorie van Meerbeke.

  MEERBEKE – In de voormalige pastorie aan de Halsesteenweg kwam de politie zondagmiddag 02 augustus uit op een illegale thuisslachting naar aanleiding van het islamitisch offerfeest.

  De oud-pastorie is na verkoop in privébezit.

  Ooggetuigen zagen daar zondagmiddag plots de Ninoofse politie opduiken. Blijkbaar was er een illegale thuisslachting aan de gang, als onderdeel van het offerfeest.

  “Onze medewerkers zijn inderdaad om 12.12 uur ter plaatse geweest”, aldus Philippe De Cock, korpschef van de lokale politie Ninove. “Zij troffen daar  illegaal geslachte schapen aan. Thuisslachtingen zijn verboden. Daarom hebben ze de karkassen in beslag genomen en laten afvoeren door Rendac.”

  Daarmee kwam ook een einde aan de samenkomst in de voormalige pastorie. “Ja, als de maaltijd weg is, is ook het feest gedaan”, was de laconieke conclusie van de korpsoverste.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons