• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Ongeveer 200 personen moeten zich verantwoorden voor inbreuken op de kieswet; boetes kunnen oplopen tot € 1.600

  01 november 2019

  OOST-VLAANDEREN – Het parket organiseert de komende weken een aantal themazittingen over de inbreuken op de kieswet, naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019.

  Opgeroepen (plaatsvervangende) bijzitters of voorzitters, die niet (tijdig) kwamen opdagen en evenmin een geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid konden voorleggen, ontvingen een voorstel voor een minnelijke schikking van € 250.

  Indien zij hierop niet zijn ingegaan, dagvaart de correctionele rechtbank hen, conform de richtlijnen van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep.

  Voor het arrondissement O-VL gaat het in totaal om 7 themazittingen. Op elke zitting zijn enkele tientallen personen gedagvaard.

  De zittingen hebben plaats op:

  • 4 november 2019 – Oudenaarde,
  • 7 november 2019 – Gent,
  • 21 november 2019 – Gent,
  • 25 november 2019 – Dendermonde,
  • 28 november 2019 – Dendermonde en Gent,
  • 3 december 2019 – Dendermonde.

  In totaal zijn ongeveer 200 personen gedagvaard. Deze personen riskeren een geldboete van € 50 tot € 200 euro (x 8 = opdeciemen); in werkelijkheid schommelt het bedrag tussen € 400 en € 1.600.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons