Negatief advies voor cannabisschop in Geraardsbergen

15 januari 2019

GERAADSBERGEN – Het stadsbestuur gaf dinsdag 14 januari een negatief advies over het opstarten van een cannabisshop.

Op 11 december 2018 was het college van burgemeester en schepenen gevraagd een standpunt in te nemen over het eventueel opstarten van een cannabisshop.

De uitbater zou enkel weedvariëteiten verkopen met een THC-gehalte (tetrahydrocannabinol = de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis) dat lager is dan 0,2 %. Cannabidiol (CBD = een niet-psychoactieve cannabinoïde) zit juridisch in een grijze zone zit. Het middel is niet verboden onder de drugswetgeving wanneer er minder dan 0,2% THC in zit.

Dergelijke producten vallen onder een andere wetgeving. Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) is bevoegd om vergunningen voor medicinale cannabis of voedingssupplementen met CBD af te leveren. Tot op vandaag heeft het FAGG geen van dergelijke producten met CBD vergund. In afwachting van meer informatie over de effecten van CBD gebruik raadt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het medische gebruik van CBD af.

Negatief

Voor controle en opvolging van deze shops is telkens een inbeslagname van de te koop aangeboden producten nodig.

Het stadsbestuur wil de drempel voor cannabisgebruik niet verlagen, zeker niet voor jongeren. Deze shop maakt ook geen onderdeel uit van een hulpverleningsaanbod. Het gevaar bestaat dat deze shop als dekmantel kan dienen voor illegale middelen. Tenslotte zijn de gevolgen van een cannabisshop in een stad nog niet gekend.

De stad won advies in bij de sociale dienst en een psycholoog bij het OCMW, de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, de gerechtelijk directeur bij de lokale politie, de spoedarts van het ASZ Geraardsbergen, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen (drugspreventie en begeleiding PISAD en forensisch team) en De Kiem.

Rekening houdend daarmee gaf het stadsbestuur op 14 januari een negatief advies voor het opstarten van een cannabisshop in Geraardsbergen.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons