• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Ninoofse politie mag bodycams gebruiken

  24 november 2020

  NINOVE – Alle fracties in de gemeenteraad gingen maandag 23 november principieel akkoord om bodycams aan te kopen voor de lokale politie.

  Sinds 21 maart 2018 mogen politieagenten in België lichaamscamera’s (bodycams) gebruiken. Binnenkort kan dat ook in Ninove.

  “Het gebruik daarvan heeft enkele waardevolle toepassingen”, gaf burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) als bijkomende uitleg. “In de eerste plaats werkt het de-escalerend op het gedrag van de burgers. Die beelden dienen ook als ondersteunend bewijs. De camera’s nemen eveneens het eigen gedrag op van de politie. De aankoop van dergelijke camera’s is een van de doelstellingstellingen van ons meerjarenplan.”

  Preventie

  En dus vroeg zij de principiële goedkeuring voor de aankoop van minstens 4 camera’s.

  “Wij zullen dit punt met veel enthousiasme goedkeuren”, viel Guy D’haeseleer (Forza Ninove) haar bij. “Het zou goed zijn om dit ook wereldkundig te maken, zodat alle Ninovieters dit weten. Dat zal een preventief effect hebben.”

  Stijn Vander Elst (Open VLD) kon zich als blauwe fractieleider uiteraard ook vinden bij de principiële goedkeuring. “Dat stond in het coalitieakkoord. Wanneer komt de concrete aankoop dan voor de gemeenteraad?”

  Burgerlijke partij

  Ook Anja Beeckman (Samen) ging akkoord. Het is voor haar een van de belangrijke doelstellingen: de veiligheid van de politie verhogen en het geweld tegen hen doen afnemen. Al vond ze dat de burgemeester nog een stapje verder kon gaan. “De minister van binnenlandse zaken zal zich altijd burgerlijke partij stellen bij geweld tegen de federale politie. Zal de burgemeester dat ook doen bij geweld tegen de lokale politie?”

  Dat het belangrijk was om die beslissing wereldkundig te maken, daarmee was burgemeester De Jonge het eens. “En de aankoop zullen we zo snel mogelijk voor de gemeenteraad brengen. Die maakt deel uit van een raamcontract. We beginnen met 4 camera’s voor de interventie. Daarna zullen we uitbreiden.”

  Ze had als burgemeester overigens niet gewacht op de minister om zich burgerlijke partij te stellen bij geweld tegen politiemensen. “Sinds 2017 doe ik dat elke keer als er een aanval is tegen de politie. Dat is dus al het geval sinds de voorgaande legislatuur. Het is goed dat de minister dat ook doet voor de federale politie en daarmee ingaat tegen de straffeloosheid.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons