• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Gered door de schoolbel

  06 oktober 2020

  NINOVE – Het Hartencollege Secundair Onderwijs Onderwijslaan (SOO) nam ook dit schooljaar deel aan de actie ‘Saved by the bell’. Daarbij ging de aandacht naar de zowat 200 miljoen kinderen, die geen toegang hebben tot secundair onderwijs.

  Alle leerlingen ontvingen dinsdag 6 oktober een ‘free ticket to enter the school’, een schoolpas zeg maar. Die actie stond symbool voor de kansen, die ze elke dag opnieuw krijgen om naar school te gaan en goed onderwijs te volgen. Dit geldt echter niet voor alle jongeren. Wereldwijd zijn er zowat 200 miljoen kinderen die geen toegang hebben tot secundair onderwijs.

  Hefboom

  In de namiddag maakten de leerlingen via filmpjes kennis met verschillende jongeren, die niet dagelijks naar school kunnen gaan.

  Door deel te nemen aan ‘Saved by the bell’ wil de school leerlingen laten ontdekken, dat er meer is dan hun eigen leefwereld. Ze wil hen laten begrijpen, dat onderwijs een hefboom is voor ontwikkeling .

  Er zijn ook heel wat oorzaken waarom onderwijs niet voor iedereen toegankelijk is: conflicten, armoede, gezondheid, onevenwicht tussen jongens en meisjes, gebrek aan infrastructuur…

  Aan de oudere leerlingen wil de school het inzicht bieden, dat oplossingen mogelijk zijn door een goed politiek beleid.
  Net als hen het besef bijbrengen, dat onderwijs aanbieden alleen niet volstaat. Ook de kwaliteit van de lessen is enorm belangrijk. Daarbij spelen factoren als de opleiding van de leerkrachten, de infrastructuur van de scholen of de kwaliteit van de lesmethodes een grote rol.

  Info: Hartencollege SOO.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons