• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  De virtuele OCMW- en gemeenteraden: een evaluatie – De oppositie 2

  15 september 2020

  NINOVE – De virtuele OCMW- en gemeenteraden van april tot juni waren vooralsnog een unicum in de Ninoofse geschiedenis. Of ze meevielen lieten we over aan het oordeel van de betrokkenen. Vandaag komt Karolien De Roose (N-VA) aan het woord

  We vroegen eind juli-begin augustus de fracties in de gemeenteraad om een eerste evaluatie, op basis van een korte sterkte/zwakte analyse.

  • Welke verbeterpunten zijn wenselijk/mogelijk?
  • Welke sterke punten wilt u zeker behouden?
  • Denkt u aan andere, nieuwe mogelijkheden?
  • Welke valkuilen wilt u vermijden?

  Passie

  “Ondanks de moeilijke start is men erin geslaagd om een performant systeem te ontwikkelen”, is de eerste reactie van Karolien De Roose. “Dat heeft ons toegelaten om effectief te vergaderen en beslissingen te nemen.”

  Politiek is voor haar echter ook passie, emotie en discussiëren, soms tot in de late uren. “Door het elektronisch vergaderen gaat dit toch wat verloren. Ik hoop, dat we snel fysiek kunnen vergaderen in de aanwezigheid van àlle raadsleden. De raadszaal zal misschien niet geschikt zijn. Dus moeten we toch overwegen om opnieuw te vergaderen in De Kuip. Daar kunnen we de afstandsregels wel perfect respecteren. Ik hoop dat de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad dit ook in overweging nemen. Zolang we op café of restaurant kunnen, moet een fysieke gemeenteraad ook mogelijk zijn.”

  Debat

  De afgelopen maanden zijn werden heel belangrijke beslissingen genomen, die een immense impact hebben op de begroting van de stad én op de Ninovieters.

  “Ik denk aan de geschenkbon, de corona-maatregelen voor zelfstandigen, de fietsstraten en ook de DIFTAR-containers. Allemaal heel belangrijke zaken, die zonder veel discussie de gemeenteraad zijn gepasseerd. Tijdens fysieke gemeenteraden zou er veel meer debat zijn geweest. De meerderheid moet ook meer luisteren naar kritiek of suggesties vanuit de oppositie. Ons volledig uitgewerkt voorstel om sociale aanpassingen door te voeren in het DIFTAR-systeem is zomaar weggestemd, zonder enig debat. Ik blijf ervan overtuigd dat dit een goed voorstel was en ik zal niet nalaten om hierop terug te komen de volgende maanden.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons