Extra gemeenteraad over detentiecentrum

  27 juni 2022

  NINOVE – Op vraag van de Forza-fractie komt de gemeenteraad dinsdag 28 juni opnieuw samen voor een politiek debat ten gronde over het detentiecentrum in de voormalige rijkswachtkazerne.

  Bij de aanvang van de gemeenteraad op 20 juni vroeg Guy D’haeseleer (Forza Ninove) bij ordemotie om het geplande detentiecentrum aan de agenda toe te voegen.

  Geen debat

  “Ik interpelleerde in september 2021 al eens over de komst van het detentiecentrum naar Ninove en meldde duidelijk, dat onze stad hier niet zit op te wachten. De burgemeester zegde toen al dat ze een grote voorstander was, maar dat er nog niks was beslist en eerst nog een haalbaarheidsstudie zou gebeuren. De gemeenteraad zou dan de kans krijgen om het debat ten gronde te voeren.”

  En dus stelde hij voor om het dossier eerst te kunnen inkijken en daarna het debat daarover te voeren.

  Hij kreeg hiervoor niet de noodzakelijke tweederde meerderheid. Zijn fractie was wel groot genoeg om op basis van het huishoudelijk reglement een extra gemeenteraadszitting samen te roepen.

  Daar zal het ongetwijfeld gaan over “de sluikse manier waarop Tania De Jonge het debat over de komst van een detentecentrum in het oude rijkswachtgebouw in de kiem wil smoren”, aldus de Forza-voorman in een mededeling achteraf.

  “Om te vermijden, dat Forza Ninove dit dossier op de gemeenteraad zou brengen, communiceerde Tania De Jonge de beslissing van de komst van het detentiehuis nadat de deadline voor het indienen van interpellaties voor de gemeenteraad was verstreken. En aangezien op 20 juni de laatste gemeenteraad voor het verlof plaats vond, zou de problematiek onmiddellijk uit de politieke actualiteit gehaald zijn en uitgesteld tot september.”

  Scoren

  Volgens hem wil de burgemeester bij haar Open VLD-ministers scoren op de kap van de Ninovieter.

  “Het is duidelijk, dat Tania de Jonge (die nu via opvolging in het parlement is gesukkeld) op een goed blaadje wil staan bij haar VLD-oversten, meer bepaald bij Vincent van Quickenborne, minister van Justitie. Ze wil hiermee in de gunst van de VLD-bonzen vallen met het oog op de lijstvorming bij de volgende nationale verkiezingen. Dat ze daarvoor een detentiehuis wil slikken rechtover een school en in de buurt van een kinderopvang is onbegrijpelijk. De belangen van de Ninovieters zijn duidelijk ondergeschikt aan haar persoonlijke carrière.”

  Forza Ninove zegt alle wettelijke en politieke middelen te zullen gebruiken om deze beslissing (die pas in 2025 in uitvoering zou gaan) terug te draaien. Naast de extra gemeenteraad op 28 juni zal de partij ook een online petitie starten tegen de komst van dit detentiehuis.

  Achterkamerpolitiek

  Op het einde van de gemeenteraad van 20 juni mocht Karolien De Roose (N-VA) wel een dringende vraag stellen over dit detentiehuis, evenwel zonder hierover in debat te kunnen gaan.

  “Dergelijke belangrijke beslissing is genomen zonder enig overleg binnen de gemeenteraad en ook het infomoment op 6 juli met minister van Justitie Van Quickenborne doet er eigenlijk niet meer toe. N-VA Ninove kant zich fel tegen de manier waarop deze beleidsbeslissing is doorgevoerd, zonder inspraak van de gemeenteraad of de burger. Deze achterkamerpolitiek is rampzalig voor de politiek in onze stad. Zonder maatschappelijk draagvlak een infomoment organiseren na een onomkeerbare beslissing is de wereld op zijn kop. Deze Ninoofse Vivaldi-meerderheid geeft toch wel een bijzondere invulling aan het begrip inspraak van de burger.”

  Inplanting

  Voor de N-VA Ninove kunnen de detentiehuizen zeker bijdragen tot het daadwerkelijk uitvoeren van gevangenisstraffen.

  “Maar de huidige inplanting in een school- en woonomgeving stelt ons niet gerust. Vlak tegenover het detentiehuis ligt het Hartencollege en in de buurt ook nog een stedelijke basisschool en een woonwijk. De schaalgrootte van het project met 24 gedetineerden roept terecht veel vragen op. Daarbovenop ligt een kinderdagverblijf naast de rijkswachtkazerne.”

  Er zullen mensen verblijven, die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaar.

  “Voor heel veel druggerelateerde feiten, diefstallen, inbraken, slagen en verwondingen zijn veroordelingen van minder dan 3 jaar niet ongebruikelijk. Het zijn dat soort profielen, dat we kunnen verwachten in het Ninoofse detentiehuis, dat met andere woorden een kleine gevangenis zal worden.”

  Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) ging zoals voorzien hierover niet in debat. Ze herhaalde in haar antwoord de argumentatie en verantwoording, die ze vrijdagnamiddag 17 juni via een persmededeling had gepubliceerd.

  Het debat ten gronde zal gebeuren tijdens een extra gemeenteraad, dinsdag 28 juni om 19.30 uur. Ook deze raadszitting is openbaar en te volgen via de livestream.

  Lees ook: Infoavond over detentiehuis in voormalige rijkswachtkazerne’.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons