• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Het nijpend probleem blijft nijpend

  18 december 2020

  NINOVE – Stefaan Van Schepdael (Forza Ninove) kwam tijdens de gemeenteraad van 14 december op voor de vele wandelaars met een hoge plasnood, vooral buiten het stadscentrum. Het sanitair blok van de buurthuizen zou daar soelaas kunnen bieden.

  Twee maand geleden brachten wij al een bijdrage over dit nijpend probleem: horeca dicht en geen toilet in de buurt. Dat is trouwens geen typisch Ninoofs probleem. In normale tijden kun je als wandelaar je tochten afstemmen op de pitstops, die op een parcours aanwezig zijn. In de huidige omstandigheden is het vaak doorstappen en inhouden.

  Schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD) stelde toen een oplossing in het vooruitzicht, naar analogie met de eerste grote sluiting. In het centrum zou je in enkele openbare gebouwen terecht kunnen tijdens de kantooruren.

  Wandelaars

  Stefaan Van Schepdael: “Maar daarmee zijn de vele wandelaars niet geholpen. Wanneer zij na een aantal kilometer in de benen hun behoefte moeten doen, kunnen ze nergens terecht. Heeft het stadsbestuur al nagedacht over een oplossing voor onze wandelaars. Bestaat de mogelijkheid om op de wandel- of fietsknooppunten eventueel een Dixie-toiletcabine te plaatsen? Kan dit op korte termijn gerealiseerd worden?”

  De huurprijs van een dergelijke cabine is € 50 per week, voor 4 weken.

  “In het stadscentrum kunnen mensen terecht in het stadhuis, de Plomblom en de toilettenruimte naast de Hospitaalkerk, die ook in het weekend open is”, antwoordde schepen Triest. “Buiten het centrum is het niet mogelijk om toiletcabines te voorzien. Het zouden er teveel moeten zijn. Bovendien moeten deze cabines meerdere keren per dag worden gereinigd en gedesinfecteerd.”

  Buurthuizen

  De suggestie van het raadslid, dat je via een app de dichtst bij zijnde toiletfaciliteit kon vinden, zou de schepen laten onderzoeken. “Wellicht zijn de toiletvoorzieningen in het stadscentrum nog te weinig gekend. Onze toeristische dienst heeft voor aparte toiletcabines nog geen prijs gevraagd, maar liet me weten, dat het een vrij dure oplossing zou zijn. We kunnen enkel hopen, dat de horeca vrij snel kan opengaan.”

  “Ik wandel bij voorkeur in de buitengemeenten”, gaf Dany Goessens (Forza Ninove) nog mee. “Maar daar kun je bijvoorbeeld de buurthuizen openstellen. Een plastuit is niet altijd te gebruiken.”

  Ook die suggestie van de buurthuizen zou de schepen op haar haalbaarheid laten onderzoeken. En alvast de open toiletruimtes in de stad nog even bekend maken.

  Dat mannen het op dat vlak net iets gemakkelijker zouden hebben, klopt. Al hebben ook zij recht op een zitje en lopen ze eventueel het risico op een GAS-boete wegens wildplassen. Het woord alleen al.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons