Weldra ingrepen tegen padel-overlast

  22 september 2022

  OUTER – Er komen binnenkort maatregelen tegen de overlast van de padelvelden in sportcentrum ‘De Leebeek’. Maar bij gebrek aan een juridisch kader is het wachten op de ‘Code van goede praktijk’ rond padel van de Vlaamse Overheid.

  “Buurtbewoners klagen al een hele tijd over parkeer- en geluidsoverlast in de wijk Lebeke”, kaartten oppositieraadsleden Guy D’haeseleer (Forza Ninove) en Karolien De Roose (N-VA) het probleem aan tijdens de gemeenteraad van 19 september.

  Overlast

  “Onderzoek wijst uit, dat de gemiddelde geluidsoverlast van 50 decibel ’s avonds en ’s nachts” te luid is”, aldus D’haeseleer.

  Hoever staan jullie met het mobiliteitsplan en de extra parkeerplaatsen?”, wou Karolien De Roose weten. “Krijgt de exploitant voorwaarden opgelegd en komen er maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen?”

  Juridisch kader

  Schepen voor ruimtelijke ordening Katie Coppens (Samen) schetste meteen het probleem.

  “Er ontbreekt een juridisch kader, om de geluidsoverlast van padel-terreinen te meten. Strikt genomen overschrijdt sportcentrum ‘De Leebeek’ wel de strengste geluidsnormen van Vlarem II, maar padel-terreinen vallen daar niet onder. De provincie vindt het raadzaam om geluidswerende ingrepen uit te voeren en vraagt, dat de club zich laat begeleiden door een ervaren deskundige.”

  Openingsuren

  Sportcentrum ‘De Leebeek’ is ondertussen uitgegroeid tot een club met 380 leden, wat een enorme impact heeft op de buurt. Maar er is blijkbaar een oplossing in zicht.

  Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) kondigde aan, dat het schepencollege openingsuren zal opleggen. De padelterreinen mogen dan tot 22 uur open blijven, in het weekend tot 18 uur. Bovendien is de lichtstroom naar de buurt ingedamd.

  Code

  Op Vlaams niveau werkt men aan een ‘Code van goede praktijk’, specifiek voor padel-terreinen”, aldus nog schepen Coppens. “Die moet het mogelijk maken een juridisch kader te creëren en precieze normen op te leggen. We verwachten daar eind september resultaat van.”

  Voor het nijpende parkeerprobleem is het echter nog zoeken naar een betaalbaar terrein.

  GGM

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons