Zichtbare barsten in de Ninoofse meerderheid

  20 september 2022

  NINOVE – Michel Casteur (Open VLD) zal zich voortaan onthouden bij elk agendapunt over mobiliteit. “Als er niets beweegt in verband met de onwettige, ontbrekende of overbodige borden, stem ik niet meer mee.”

  De oud-schepen voor mobiliteit en ereburgemeester ging daarmee nog maar eens openlijk in tegen schepen voor mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen). Ze zitten in de cirkel van de raadszaal wel naast elkaar en behoren tot dezelfde coalitie, maar zijn niet meteen de beste vrienden om het zacht uit te drukken. Dat ze elkaar rauw lusten is misschien wat te kort door de bocht.

  Revolte

  De aanleiding voor deze openlijke demarche van Casteur waren een aantal agendapunten, die de raadsleden normaal gesproken gezamenlijk goedkeuren. Daarover ging de kern van de Casteur-revolte echter niet.

  “Ik heb 3 maand geleden gezegd, dat ik niets meer van mobiliteit zou goedkeuren, als niets is ondernomen op het vlak van verkeerde, ontbrekende en onwettig geplaatste borden. We zijn nu 3 maand verder en er is niets veranderd.”

  Zijn interpellatie daarover was trouwens naar de besloten zitting verwezen omdat hij een persoon had voorgesteld, die als echte expert daarin een oplossing zou kunnen voorzien: een gepensioneerde hoofdinspecteur van de lokale politie van Ninove.

  Reden genoeg voor de Forza-oppositie om Casteur daarin te steunen. Met een uit elkaar vallende meerderheid moet de oppositie enkel toekijken en de winst binnenrijven.

  Scherp

  “Dit is een zeer betreurenswaardig spelletje”, repliceerde schepen Vande Winkel, “en heeft niets met verkeersveiligheid te maken. Het gaat hier om 5 valabele voorstellen, een verbetering van de mobiliteit.”

  Kersvers raadslid Jordy De Dobbeleer (Samen) trad zijn strijdgenoot-schepen bij. “De 40.000 Ninovieters liggen wakker van hun facturen, niet van verkeersborden, die 5 meter te kort of te ver zijn geplaatst. Deze 5 dossiers belangen alle burgers aan.”

  Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) begreep de koleire van Michel Casteur. “U hebt al heel lang een doorbraak gevraagd in dit dossier. Het is af en toe goed om scherp te zijn. Ik heb dit dossier naar mij toe getrokken. We zijn er nog niet in geslaagd om met alle betrokken diensten samen te zitten, maar volgend maand gaan we dit doen en er werk van maken. Ik begrijp uw bekommernis, maar vraag nog even geduld.”

  Onverantwoord

  Dat geduld was bij Michel Casteur echter duidelijk op. “U roept dan juist dezelfde mensen samen, die deze foute beslissingen hebben genomen, dat snap ik niet. Een persoon, die u € 1.000 per dag betaalt, heeft me zelf gezegd, dat hij er niets van kent. Ik ken wel iemand, die kennis van zaken heeft. Dit is niet langer verantwoord. Als gemeenteraadsleden zijn we blijkbaar enkel goed om op de knop te drukken en voor de rest te worden uitgelachen. Dat is erg.”

  En dus onthield hij zich samen met de oppositie bij de stemming over de punten mobiliteit. Even later zag hij zijn protest nogmaals bevestigd door een interpellatie over de speelstraten. Dany Goessens (Forza Ninove) kaartte daar het verkeerd gebruik van borden aan bij de aanduiding van deze speelstraten. Geen probleem, tot er een ongeluk gebeurt en de vraag naar de verantwoordelijkheid oprijst.

  “Op alle diensten hebben we enorm personeelsprobleem” concludeerde Wouter Vande Winkel. “We missen mensen met de noodzakelijke expertise en moeten dus prioriteiten stellen. Dat is af en toe moeilijk.”

  Lees ook Verkeersbordendiscussie…’

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons