• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Een nieuw wegprofiel voor de Brakelsesteenweg

  25 november 2020

  NINOVE – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in januari 2021 met de voorbereidingen van de heraanleg van de Brakelsesteenweg/N8. De weg krijgt tussen de Aardeweg en tot net voorbij Feestzalen De Vos een volledig andere inrichting.

  De Brakelsesteenweg is vandaag geen aangename en veilige weg: te smalle fietspaden, veel afslaande bewegingen, gevaarlijke inhaalmanoeuvres…

  Ook de komst van een nieuw winkelcentrum Ninouter vraagt om een andere weginrichting.

  Daarom investeren het AWV en projectontwikkelaar Mitiska in de heraanleg van de Brakelsesteenweg: vanaf de Aardeweg tot net voorbij Feestzalen De Vos. Er komen een nieuw wegdek in asfalt, veiliger fietspaden, een middenberm, twee keerpunten en een keerlus. Onder het wegdek is een gescheiden rioleringsstelsel voorzien.

  Deze ingrepen moeten van dit deel van de Brakelsesteenweg een veiliger, meer comfortabele en vlotte weg maken voor alle weggebruikers.

  Keerpunten

  Vandaag kruisen auto’s elkaar terwijl ze afslagbewegingen maken. Dat verhoogt het risico op aanrijdingen.

  Om dat gevaar te beperken legt het AWV over het hele traject een middenberm aan. Zo moeten automobilisten de nieuwe keerpunten en de keerlus gebruiken.

  Ter hoogte van AVEVE komen 2 keerpunten. Dit is ook de plek, waar het nieuwe winkelcentrum komt.
  Dankzij de keerpunten kunnen auto’s vlot en veilig keren op de weg.
  Doorrijdend verkeer krijgt daarbij voorrang op kerende automobilisten.
  Zo garanderen ze een goede verkeersdoorstroming ook op drukke momenten.

  Automobilisten, die de parking van het nieuwe winkelcentrum willen oprijden, doen dat via de rechtsafslagstrook.
  Recht tegenover het winkelcentrum komen een goed zichtbaar zebrapad en een oversteekplaats voor fietsers.

  Aan de Ziekhuizenstraat is eveneens een keerlus voorzien.
  Vanuit de Ziekhuizenstraat kan je deze gebruiken om in de richting van Ninove te rijden.
  Het doorrijdend verkeer ondervindt geen hinder van deze keerbewegingen.

  Ook aan Feestzalen De Vos kunnen automobilisten de steenweg richting Brakel oprijden.

  Fietspaden

  Een schrikstrook van minimum 80 centimeter breedte scheidt de fietspaden van de weg.

  Alleen in de zone tussen de Aardeweg en het keerpunt aan AVEVE zal het fietspad naast de rijweg komen liggen, maar iets hoger dan de rijweg.
  Om de veiligheid te verhogen zal in deze zone een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur gelden.
  Op andere plekken is dat 70 kilometer per uur.

  Timing

  In januari 2021 starten de voorbereidende werken met een verbreding en ophoging van het terrein op verschillende plaatsen. Er worden 2 woningen afgebroken.

  In februari of maart 2021 volgen de nutswerken voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie.

  In de zomer van 2021 starten de uiteindelijke weg- en rioleringswerken.

  Het AWV hoopt deze af te ronden in 2022.

  Impact

  Tijdens de voorbereidende werken (januari en februari 2021) en de nutswerken (februari tot en met mei 2021) zal het verkeer vanaf  het verkeersplein ‘Den Dollar’ in de richting van Brakel de werf kunnen passeren.
  Verkeer richting het centrum van Ninove wordt omgeleid voor lokaal verkeer en verkeer -3,5 ton.
  Verkeer +3,5 ton gaat via N460 en N45/N28.

  Tijdens de weg- en rioleringswerken (zomer 2021 tot eind 2022) garandeert een tijdelijke werfweg met eenrichtingsverkeer de toegankelijkheid van woningen en handelszaken op de meeste momenten.

  Voor het doorgaand verkeer is een wegomlegging voorzien.

  Digitaal infomoment

  Woensdag 9 december organiseert AWV een digitaal infomoment om de plannen uitgebreid toe te lichten aan buurtbewoners.

  Daarbij komen onder andere de timing, het verloop van de werken en de te verwachten hinder aan bod.

  AWV neemt ook de tijd om op vragen te antwoorden.

  Vooraf inschrijven is verplicht (zie link hieronder).

  Info: AWV-Ninove.

  Zie ook het artikel: ‘Schepen Vande Winkel vreest voor een mobiliteitsinfarct‘.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons