WZC Klateringen zet alle zeilen bij

  14 december 2020

  NINOVE – Onder de 169 bewoners telt het woon-zorgcentrum (WZC) Klateringen momenteel 28 corona-positieve bewoners; 4 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De directie nam een hele reeks maatregelen om de uitbraak onder controle te houden.

  Het WZC nam vrijdag 20 november een noodafdeling in gebruik, ingericht in de cafetaria. Deze dient voor de opvang van bewoners, die positief testten op het corona-virus en milde symptomen vertonen.

  Bewoners, die door achterliggende gezondheidsredenen continu zorg nodig hebben of wiens algemene toestand achteruit gaat door de besmetting, zijn opgenomen in het ziekenhuis.

  Positief

  Maandag 14 december telde het WZC 28 corona-positieve bewoners, waarvan 4 in het ziekenhuis zijn opgenomen. 9 van deze 28 positieve test zijn donderdag 10 december ontdekt tijdens een algemene test. 25 van de 28 besmette bewoners zijn afkomstig van dezelfde afdeling.

  De andere 3 naderen de einddatum van hun quarantaine. Ze zullen binnen enkele dagen hersteld zijn en van de noodafdeling terugkeren naar hun eigen kamer.

  De verantwoordelijken van Klateringen, de begeleidende artsen en de artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid volgen de toestand van de positief geteste bewoners nauwlettend op.

  Om de uitbraak onder controle te krijgen, nam het WZC een rist maatregelen.

  Bezoek

  Vanaf 7 december is de bezoekregeling voor 2 weken stopgezet.

  Steven Sonck (sectorcoördinator seniorenvoorzieningen, directeur WZC Klateringen): “Dat is allicht de zwaarste beslissing, die we tot nu toe moesten nemen. Het mentale welzijn van onze bewoners stond en staat nog altijd centraal in onze werking. Deze beslissing is genomen na overleg met de medische verantwoordelijken van het Vlaams Agentschap.”

  Het virus verspreidt zich door menselijke contacten. “Om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te maken, is het nodig het aantal contacten te beperken tot het strikt noodzakelijke. We hopen deze periode zo kort mogelijk te kunnen houden, omdat we beseffen dat dit voor de bewoners en familieleden een zware dobber is. We doen er dan ook al het mogelijke aan om het voor onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken, met extra aandacht voor individuele benadering. We houden maximaal contact met de familieleden via chat- en telefoongesprekken en de Facebookpagina’s van het WZC. Voor wie het moeilijk heeft, komt ook een psychologe langs.”

  Testen

  Het is moeilijk te voorspellen hoe lang die maatregel zal duren. Sinds enkele weken test Klateringen wekelijks alle bewoners en personeelsleden: het maximaal mogelijke.
  Op de afdeling van de uitbraak is maandag 14 december bijkomend getest.

  De kerngroep overlegt dagelijks en komt ook virtueel samen wanneer de resultaten van die testen binnenlopen.
  Telkens gebeurt een evaluatie van de bestaande maatregelen om bij te sturen indien nodig of mogelijk.

  Reorganisatie

  De noodafdeling biedt plaats aan maximum 15 personen. Daarom reorganiseerde het WZC zaterdag 12 december de afdeling, waar de uitbraak zich situeert, volledig. De ‘positieve’ bewoners zijn daardoor gescheiden van de ‘negatieve’.

  De werking van de diensten is meteen mee aangepast.

  Personeel

  Tot op heden slaagde het WZC erin de gebruikelijke werking aan te houden, zonder hulp van buitenaf.

  Directeur Sonck: “Onze medewerkers leveren daarvoor bewonderenswaardige inspanningen, al waken we erover dat zij niet overbelast geraken. Omdat het aantal besmettingen bij personeelsleden tot nu beperkt bleef, hebben we steeds de dienstverlening kunnen garanderen zonder de hulp van externen. Door de reorganisatie van de zorg plannen we vanaf maandag 14 december wel professionele hulp van buitenaf: wij leggen de nodige contacten om dit extra zorgpersoneel in te schakelen.”

  Communicatie

  Communicatie is een ander aandachtspunt van het WZC.

  “Wij leveren alle mogelijke inspanningen om onze bewoners en hun familieleden steeds op de hoogte te houden van wat in het WZC gebeurt. Sinds het begin van deze pandemie hebben wij bewust gekozen voor een open communicatie. We hechten er veel belang aan deze ook aan te houden nu het WZC in zwaar vaarwater is terechtgekomen. Door zelf de correcte informatie te verstrekken, proberen we de belanghebbenden enigszins gerust te stellen. Het helpt ook om allerlei geruchten de wereld uit te helpen.”

  Vaccinaties

  Hoewel het WZC op dit moment kampt met een uitbraak van het coronavirus, bereiden ze ook al de toekomst voor.

  “De eerste vaccinaties voor bewoners en medewerkers van woon-zorgcentra zijn aangekondigd in de loop van januari. We volgen nauwlettend de berichtgeving en de richtlijnen daarover op. Zodra we meer zicht krijgen op de praktische uitvoering en de timing hiervan, zullen we opnieuw eerst communiceren met de bewoners en hun familieleden.”

  Ondertussen is in samenspraak met het stadsbestuur ook de periode na corona voor de medewerkers voorbereid.

  “Zo is een regeling uitgewerkt voor het opnemen van achterstallig verlof en overuren.”

  Info: Klateringen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons