• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Vind het vat – tip 11

  13 augustus 2019

  Een breinbrekertje ? Een breinbrekertje !

  Vijf vrienden uit verschillende windstreken zitten bijeen op een terrasje op de Graanmarkt, en terwijl ze een nieuw rondje bestellen vertellen ze aan elkaar wat ze zoal in Ninove gepresteerd hebben.

  De man die Lindemans bestelde, en die niet uit Brugge kwam zoals Xavier, beschreef enthousiast de 50 km Mountainbike in De ronde van Schoonderhage.

  De Genkse sportieveling gaf de voorkeur aan een Westfleteren trappist; zijn naam was niet Pol en evenmin Oscar.

  De jonge vader die de 7 km met de Familiewandeling in de Trage Wegen wel de moeite vond heette noch Marc noch Balthazar.

  Een Duvel was dan weer de keuze van de fietser die de 136 km met de Wielertoeristen in de Ronde van Vlaanderen uitreed.

  Er werd een La Chouffe besteld, maar ’t was niet door de Mechelse vriend.

  Balthazar, de Anderlechtenaar, was mijn gedacht bijlange niet diegene die de 50 km met de Mountainbike in De ronde van Schoonderhage reed.

  Pol was afgekomen – niet van Oostende – voor de 8 km Jogging Dwars door Ninove.

  Een van de vrienden kwam elk jaar in september af met de familie voor de 25 km in de Heuveltjes van Ninove.

  En iemand uit het gezelschap bestelde nog een Hoegaarden.

  Zoek uit wie van waar komt, wat hij drinkt, en waaraan hij deelneemt.

  Als je daarna de kilometers bijeentelt van enerzijds Balthazar, Marc en Oscar, en anderzijds van Xavier en Pol bekom je 2 getallen.

  Die 2 getallen vormen de volgende belangrijke tip.

  Succes !

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons