• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Starterswinkel zoekt nieuwe kandidaten

  16 oktober 2020

  NINOVE – De opstartwinkel aan het Oudstrijdersplein staat sinds juni leeg. Kandidaten kunnen zich tot en met 1 november aanmelden om het pand te betrekken.

  Een opstart- of starterswinkel biedt een nieuwe zelfstandige ondernemer de kans om tegen gunstige huurvoorwaarden een eerste zaak te beginnen. De huurprijs bedraagt € 450 per maand, inclusief de energiekosten, mits een redelijk verbruik, voor minimaal 4 maand en maximaal 1 jaar.

  ‘À la bonheur’ was vorig jaar de eerste handelszaak in de start-upwinkel aan het Oudstrijdersplein. Eind juni verhuisde de zaak naar een pand op de hoek van de Kaardeloodstraat en de Lavendelstraat.

  Kandidaten

  Sindsdien staat het pand leeg. Dat heeft een aantal oorzaken, aldus schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD).

  “Het was in de eerste plaats wettelijk niet mogelijk om de huurtermijn te verlengen, al hadden we die mensen graag wat meer tijd gegeven. We vonden het bovendien niet opportuun om in een volle lockdown nieuwe mensen aan te trekken. Het was beter om dat wat uit te stellen. Sinds de versoepeling van de corona-maatregelen hebben we een nieuwe oproep gelanceerd, waarvoor twee kandidaten interesse toonden.”

  Gelet op de aanhoudende corona-crisis wil de schepen toch nog wat meer tijd uittrekken. “We hopen dat meer kandidaten zich alsnog aanbieden. Nadien zullen we snel de dossiers evalueren en voor het schepencollege brengen. Ik hoop alvast dat we op 1 januari 2021 een nieuwe zaak in de start-upwinkel kunnen verwelkomen.”

  Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur voor de start-upwinkel indienen tot en met 1 november 2020.

  Info: start-upwinkel.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons