• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Over ‘platte’ belastingverhogingen en een -verlaging

  19 maart 2020

  NINOVE – Raadslid Karolien De Roose (N-VA) ligt op vinkenslag als het gaat over het belastingen en retributies. Dat was tijdens de gemeenteraad van februari niet anders.

  Haar eerste punt maakte ze bij de verhoging van de vergoeding (retributie) voor het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg tijdens bouw- en verbouwingswerken én het vrijhouden voor verhuiswagen. Indien er geen vergunning is, volgt een boete.

  “Het aanpassen van de belastingen is jullie favoriete bezigheid, in tegenspraak met jullie belofte om deze niet te verhogen. Telkens gebeuren aanpassingen met verhogingen van de tarieven. Waar je voorheen bijvoorbeeld € 9 betaalde, is dat voortaan minstens € 25 per dag.”

  “Er wordt heel veel gebouwd”, gaf financieschepen Katrien Coppens (Samen) als uitleg. “Dat zorgt voor heel veel hinder, die wij zoveel mogelijk willen beperken. In andere steden betaal je al gauw € 35 tot € 40 per dag.”
  Haar collega Wouter Vande Winkel (Samen) trad haar bij. “Het is zoeken naar een evenwicht tussen de verschillende belangen. Maar hoe lager de tarieven, hoe meer problemen.”

  “Een platte belastingverhoging”, concludeerde Guy D’haeseleer (Forza Ninove). Hij vroeg zich ook luidop af hoe consequent schepen Joost Arents (Onafh.) zou stemmen, aangezien hij tijdens de voorgaande legislatuur had tegengestemd.

  Hoger, lager

  Eenzelfde klacht had Karolien De Roose over de verhoging van de bijdragen voor de speelpleinwerking: onder andere van € 4  naar € 6 voor een hele dag. “Dat is nadelig voor werkende ouders met onvoldoende opvang. In Geraardsbergen, Haaltert, Aalst en Gooik liggen die tarieven lager.”

  “Er zijn ook private initiatieven”, legde burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) uit. “Die hebben uitdrukkelijk gevraagd om onze tarieven te verhogen. Je moet ook zien wat je voor die bijdrage in ruil krijgt.
  In deze prijs zijn begrepen: 1 drankje, 1 vieruurtje, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en het gebruik van het spelmateriaal.
  “Wij werken ook aan subsidies voor de private speelpleinwerking. En via de UiTPAS betaal je maar 25 %.”

  Beide agendapunten zijn aangenomen met 17 voor- en 16 tegenstemmen.

  Het voorstel van schepen Coppens om subsidie te verlenen aan inwoners van Ninove, die hun huiskatten laten chippen, steriliseren/castreren en registeren kreeg wel de voltallige goedkeuring. Dat het maar voor 1 huiskat per gezin per jaar gold, vond Ilse Malfroot (Forza Ninove) wat weinig.

  “We kunnen dit punt nu aanvaarden”, suggereerde de schepen. “Nadien bekijken we met de dienst een eventuele uitbreiding.”
  Voor zwerfkatten blijft de behandeling nog altijd gratis.

  Wouter Vande Winkel kon een sneer aan het adres van het Vlaams Belang parlementslid niet laten. “Let op dat dit geen aanzuigeffect heeft voor migratiekatten. Doe zelf een doordacht voorstel.”

  En ook Stijn Vander Elst (Open VLD) had een sarcastische opmerking in petto: “Bedankt voor deze platte belastingverlaging.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons