• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Burenprotest over nijverheidszone Leopoldstraat groeit

  21 juli 2021

  OKEGEM – De ontwikkeling van een aantal industriële units op de voormalige site ‘De Roose’ in de Leopoldstraat zorgt voor aanzwellend protest bij de buurtbewoners. Vooral het vrachtverkeer, dat 24/7 zou aanhouden, is een doorn in het oog bij veel Okegemnaren.

  Het schepencollege keurde maandag 05 juli unaniem de omgevingsaanvraag goed, die de NV Refresco had ingediend voor de uitbating van een magazijn/opslagruimte.

  Leopoldstraat

  Het frisdrankenbedrijf kampt met capaciteitsproblemen op haar site in het industriepark Nederwijk-Oost in Ninove. Om dit te verhelpen bouwde het bedrijf bijkomende magazijnen ter hoogte van de Leopoldstraat in Okegem.

  Deze exploitatie is gelegen in een recent ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘paarse vlekken’: een zone voor lokale bedrijvigheid. Een dergelijke zone is bestemd voor kleinschalige lokale bedrijvigheid, voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden en de activiteiten geen abnormale hinder en/of risico’s met zich meebrengen.

  Vrachtverkeer

  Op weekdagen zouden 25 ritten zijn toegelaten, op zaterdag 10 en op zondag 3. Dit komt neer op 276 vrachtbewegingen per week bovenop het al bestaande vrachtverkeer.
  Het vrachtverkeer mag alleen via een voorgeschreven route plaatsvinden. Transport via het dorp van Okegem is verboden.

  Buurtbewoners vrezen, dat de leefbaarheid van Okegem onder druk zal komen te staan. Nu al is er heel wat vrachtverkeer in de Leopoldstraat voor het bedrijf Rosenberg.
  Maar ook de Hazeleerstraat en de Fonteinstraat kampen met overlast door zwaar vervoer voor o.a. Nervia en De Doncker in Roosdaal. De verbodstekens voor vrachtwagens via de Okegembaan en Kattenstraat worden langs alle kanten genegeerd. Controle is er zelden of nooit.

  Vrees voor meer

  In de Hazeleerstraat bestaan ook plannen voor industriële units op het terrein van meubelmakerij Gies. Dat bedrijf blijft overigens verder bestaan, in tegenstelling tot wat eerder is beweerd.

  En wat zal op termijn gebeuren met de voormalige site ‘De Boitselier’ ter hoogte van de Fonteinstraat? Ook dit is zo’n ‘paars vlekje’ middenin een woonwijk en op amper 100 meter van de dorpsschool.

  Het is misschien tijd om dergelijke ambachtelijke zones te schrappen in het RUP.

  Petitie

  De actiegroep ‘Hou Okegem leefbaar-Leopoldstraat’ startte een petitie om het probleem aan te kaarten.

  Daarin vragen ze met aandrang, dat het Ninoofse stadsbestuur zou luisteren naar de verzuchtingen van de bewoners om de site te gebruiken voor échte lokale bedrijvigheid zonder overlast voor de buurtbewoners.

  Mobiliteit

  In een reactie aan onze redactie toont Schepen Coppens(Samen) begrip voor de verzuchtingen: “De bekommernissen van de buurt zijn de rij-uren van de vrachtwagens, mobiliteit. Dat lijkt me een terechte bekommernis en moeten we verder bekijken. Welke oplossingen we kunnen vinden, zal verder moeten worden besproken  met de stadsdiensten. Het RUP dateert van 2018, van de vorige legislatuur (nvdr: waarvan ook schepen Coppens deel uitmaakte ). De vergunningen zijn conform het RUP. Op dit moment is er geen weet van niet naleving van voorwaarden.”

  Info: Hou Okegem leefbaar-petitieDeelplan RUP Leopoldstraat 1Deelplan RUP Leopoldstraat 2.

  JTR

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons