• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Geen publieke erediensten in de Sint-Corneliusparochie tot 15 januari 2021

  13 december 2020

  NINOVE – Het arrest van de raad van state laat vieringen met maximaal 15 personen toe. De dekenale ploeg Aalst heeft echter unaniem beslist om alle liturgische vieringen blijvend te schorsen tot 15 januari 2021. Dat geldt ook voor Ninove.

  Aanvankelijk leek het alsof opnieuw vieringen in de kerken mogelijk zouden zijn. De dekenale ploeg van Aalst heeft de situatie beoordeeld.

  Geen vieringen

  “De experten rond de corona-pandemie maken ons duidelijk, dat de situatie heel precair is. De curve van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames heeft een plateau bereikt. Welke kant die curve zal kiezen, dat hebben wij allen in handen. We moeten samen alles doen om de cijfers ten goede te keren.”

  Daarom heeft de dekenale ploeg opnieuw unaniem beslist om alle liturgische vieringen blijvend op te schorten tot zeker 15 januari 2021 (uitvaarten en huwelijken blijven in beperkte kring mogelijk).

  Signaal

  “Op dat moment zullen we opnieuw overleggen, rekening houdend met de situatie en ook met de voorschriften van onze burgerlijke en kerkelijke overheid. Christen zijn is zorg dragen voor mensen. We willen dat solidair doen. We hadden heel graag liturgie gevierd. Kerstmis ligt ons zo nauw aan het hart. Maar we geven niet het goede signaal om nu opnieuw in groep te vieren.”

  Christenen kunnen hun geloof ook op andere manieren invullen, aldus de dekenale ploeg. “Onze dienstbaarheid voor anderen en ons persoonlijk gebed voor vele mensen, die er om vragen in deze dagen, kunnen daarvan een vertolking zijn. Onze kerken blijven meer dan ooit open. Onze kerststal in de kerk is een gastvrije uitnodiging om er even te vertoeven. We nodigen er iedereen van harte uit.”

  Met kerstmis zal de Gentse bisschop Lode voorgaan in het UZ Gent. TV-Oost zendt deze kerstviering uit op kerstdag om 10.00 uur.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons