• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Karolien De Roose: “Dit is de coalitie van de stilstand”

  22 september 2020

  NINOVE – Voor het N-VA-raadslid was de septemberverklaring van de meerderheid een voorbeeld “dat niets boezjeert in Ninove.”

  De opsomming, die de burgemeester gaf over de gerealiseerde en nog te realiseren plannen, was voor Karolien De Roose een voorbeeld van teveel lucht en nauwelijks besparingen.

  “Veel plannen en ideeën, maar niet altijd met eenzelfde prioriteit. Jullie zitten gevangen in een minimale meerderheid. Jullie probleem is de uitgeleefde anticoalitie.”

  Drama

  Ze somde enkele voorbeelden op van niet-gerealiseerde of uitgestelde of gedeeltelijk uitgevoerde investeringen. “Maar degene, die zijn uitgevoerd, hebben een hoge kostprijs. De Liberale Kring: meer dan € 350.000 dan voorzien. Het Sociaal Huis: aanvankelijk geraamd op € 1,1 miljoen, kost uiteindelijk € 2,5 miljoen. Dat is een drama voor de stadskas.”

  Haar conclusie: “Dit is de coalitie van de stilstand. Ninove snakt naar verandering.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons